استخر روباز برای فصول سرد

استخر روباز برای فصول سرد استخرهای که در فضاهای ازاد ساخته می شوند و در واقع سقف انها اسمان است را استخرهای روباز می خوانند. این...