دسته‌ها
ساخت استخر

آبنما

آبنما – ساخت آب نما و الزامات آن

ساخت آب نما آبنما :

آب نشان سرزندگی و شاداب و نشاط در زندگی است
و وجود آب نما ها که بصورت ها و با نما های مختلف بصورت مصنوعی در محیط خانه ساخته می شوند
نشانی از شوریدن چشمه ها و آیشار های واقعی است
که اثر نمایشی زیباگونه ای بر روح و روان ادمها در محیط خانه می گذارد
و باعث می شود که انسانها سرزندگی کوهسار ها و چشمه های طبیعی در در خانه خود احساس کنند.

آبنما ها نسبت به ابعاد محیط و سلیقه افراد با اشکال و مواد مختلف ساخته و نصب می گردد .
گروه پارسیان استخر متخصص در ساخت و نصب آبنماهای سنگی, صخره ای, سرامیکی و شیشه ای می باشد .

آبنما

پارسیان استخر طراح و سازنده انواع آب نما و ساخت استخر درکشور

ساخت آب نما تخصص ماست.

ساخت استخر